Dešimtims tūkstančių dirbančiųjų darbdaviai užtikrino saugesnę ateitį