Skundžiamasi dėl karštymečio uždarose darbo patalpose